IMEI NEDİR?

IMEI NEDİR?

IMEI, “International Mobile Equipment Identity”nin kısaltmasıdır ve her mobil cihazın benzersiz kimlik numarasını temsil eder. IMEI, cep telefonları, tabletler, modeminler ve diğer mobil cihazların üretim sürecinde atanır ve her cihaz için özeldir.

IMEI kodu, genellikle 15 haneli bir sayısal dizedir. Bu kod, aşağıdaki şekilde görünür:

Örnek IMEI Kodu: 123456789012345

IMEI, aşağıdaki bilgileri içerir:

  1. IMEI Türü: İlk haneler, cihazın türünü belirtir (örneğin, cep telefonu, tablet, modem).
  2. TAC (Type Allocation Code): İlk 8 hane, cihazın üreticisini ve modelini belirler.
  3. FAC (Final Assembly Code): Cihazın üretildiği fabrikanın kodunu içerir.
  4. SNR (Serial Number): Cihazın benzersiz seri numarasını belirler.
  5. SP (Spare): Özel kullanıma ayrılan bir alan.
  6. CD (Check Digit): IMEI numarasının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan sayısal bir karakterdir.

IMEI kodu, mobil cihazların üretici, model, seri numara ve benzersiz kimlik bilgilerini içerdiği için cihazların tanımlanmasına ve kayıt altına alınmasına yardımcı olur. Cihazın kaybolması veya çalınması durumunda, IMEI numarası, cihazın bulunmasına yardımcı olabilir ve yetkililere cihazın izlenmesi için yardımcı olur. Ayrıca, bir cihazın yasal veya yasal olmayan bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için IMEI numarası da kullanılır.

Popup Örneği